Dle iformací společnosti ČEZ bude inteligentní dům budoucím standardem staveb a další možnosti přinese propojení se systémem Smart Grids.

Koncept inteligentních domovů není žádnou novinkou. Již v 80. letech minulého století byly inteligentní domy řízené centrálním počítačovým systémem představeny široké veřejnosti ve Spojených státech. V souvislosti s postupným zaváděním intelignetních sítí se na více či méně inteligentní domovy přemění většina staveb.

Inteligentní domy budou mít vlastní zdroj elektřiny ve formě slunečních panelů či tepelného čerpadla. Elektřinu, kterou nespotřebují, mohou dodávat do centrální sítě a přilepšit tak rodinnému rozpočtu. V garáži je do zásuvky zapojený elektromobil, jehož baterie může během špičky vypomoci regulovat tok elektřiny v síti, nebo může zásobovat elektrické spotřebiče v domě. Domy budou vybaveny inteligentními měřidly, která zajistí využití elektřiny energicky náročnějšími spotřebiči v době, kdy síť nebude přetížená. Majitel si bude moci také navolit způsob odběru elektřiny tak, aby se spotřebiče typu pračka či myčka zapnuly v době, kdy je proud nejlevnější, nebo aby chod domácnosti zajišťovala jen elektřina z obnovitelných zdrojů.

Naměřené údaje na displeji inteligentních měřidel spotřebitele informují o aktuální ceně čerpané elektřiny a umožňují mu rozhodovat se flexibilněji. Počítačový systém bude regulovat vnitřní teplotu domu v závislosti na okolních podmínkách, tak aby se interiér zbytečně nepřetápěl nebo nevychlazoval. Vše bude možné regulovat na dálku z počítače nebo mobilního telefonu. Prostřednictvím textové zprávy může také systém varovat majitele v případě poruchy, jako je prasknutí vodovodu či dlouhodobějšího výpadku proudu.

Inteligentní měřidla přinášejí uživatelům chytrých sítí Smart Grids nové možnosti v rozhododování o využití energií, protože zajišťují přímou komunikaci mezi dodavatelem energie a spotřebitelem.

Co je to inteligentní měření
V rámci projektu instaluje ČEZ nové inteligentní elektroměry, tzv. Smart Meters. Jedná se moderní technická zařízení měřící spotřebu elektrické energie u koncových zákazníků.

Co je to pilotní projekt inteligentního měření
V rámci projektu instaluje ČEZ nové inteligentní elektroměry, tzv. Smart Meters. Jedná se moderní technická zařízení měřící spotřebu elektrické energie u koncových zákazníků. Inteligentní elektroměry jsou jedním ze základních komponentů inteligentních sítí (Smart Grids). V současné době společnost ČEZ úspěšně nainstalovala zhruba 5 tisíc inteligentních elektroměrů v Pardubicích a Jeřmanicích. Instalace se také rozjíždí v inteligentním regionu Vrchlabí. Dodavatelem prvních 40 tisíc kusů těchto moderních elektroměrů je společnost Hewlett-Packard.

Co mi to přinese

  • Vzdálený odečet dat (nejen energie, ale také plynu, vody…)
  • Využití nových tarifů (možnost snížení spotřeby i nákladů na energie spínáním spotřebičů při výhodných tarifech)
  • V případě menších domácích zdrojů možnost sledovat bilanci odebrané a i zpět do sítě dodané energie
  • Součást budoucího konceptu Smart Home (neboli inteligentní domácnost) – dotykový displej slučuje informace o využití a plánování spotřeby
  • Snížení počtu neoprávněných odběrů elektřiny

Celý článek naleznete na stránkách ČEZ : Inteligentní měření

Kategorie: S500 s.r.o.